zeewaardige alternatieven

In de maritieme sector gelden andere voorwaarden voor brandbescherming. De zogenoemde FTP-Code wordt regelmatig aangepast aan de technologische ontwikkelingen. En dat is wel zo veilig.


Als onderdeel van de Verenigde Naties is de Internationale Maritieme Organisatie verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Het betreft maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het zeemilieu. Momenteel zijn ongeveer 170 landen lid van de IMO, waaronder Nederland.

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

In SOLAS hoofdstuk II-2 (1974) zijn de eisen vastgelegd met betrekking tot de scheepsconstructie, brandbescherming, branddetectie en brandbestrijding. Door de jaren heen is SOLAS gewijzigd en aangepast aan nieuwe inzichten en technische mogelijkheden.

Volgens SOLAS en IMO Resolutie MSC.307(88) dienen gordijnen (verticaal hangend textiel) vanaf 1 januari 2012 aan de brandtest te voldoen zoals beschreven in de FTP-Code 2010, Annex 1, deel 7. FTP staat voor ‘Fire Testing Procedure’. Voor meubelstoffen geldt FTP-Code 2010 Annex 1, deel 8.

De FTP-Code wordt van tijd tot tijd aangepast aan de technologische ontwikkelingen op het gebied van preventie, detectie en het blussen van branden. Het vormt de garantie voor een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau. IMO publiceert jaarlijks een lijst met testinstituten die geautoriseerd zijn om de genoemde brandtesten uit te voeren. Geautoriseerde instituten zijn te herkennen aan het stuurwielsymbool met daaronder het nummer van de keurende instantie.
Voor meer informatie: www.imo.org