wij respecteren je privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op Artimo Textiles B.V.  


Je persoonlijke gegevens

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke informatie verzamelen wij?

We registreren informatie over je, als je stalen aanvraagt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief op deze website. Deze informatie kan je huisadres, naam, e-mail en telefoonnummer bevatten. Tevens worden gegevens verzameld over je activiteiten op onze website –internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doen we met deze informatie?

De verstrekte informatie kan worden gebruikt om een verzoek dat je online hebt gedaan te kunnen uitvoeren. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief dan zullen wij je informeren over nieuwe of bijzondere diensten, of producten van Artimo Textiles B.V., zoals de lancering van nieuwe collecties, evenementen en promoties. Je persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opvolgen van elk verzoek dat je hebt gemaakt met betrekking tot onze producten en diensten, door ons of een derde partij namens ons. Artimo Textiles B.V. analyseert tevens je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Worden je gegevens gedeeld?

Je gegevens worden niet voor marketing doeleinden gedeeld met andere bedrijven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang je op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. Verder bewaart Artimo Textiles B.V. jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 jaar, ingaande de dag van registratie ofwel de dag van inwerkingtreding van de AVG voor het bewaren van jouw NAW gegevens en/of e-mailadres.

Hoe beschermen we jouw persoonlijke gegevens?

Artimo Textiles B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken ter bescherming van jouw gegevens hiervoor technische hulpmiddelen zoals firewalls en actuele antivirus software. Uiteraard hebben alleen werknemers toegang tot jouw gegevens, die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je rechten

Je hebt het recht om de door ons beheerde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij Artimo Textiles B.V. door een mail te sturen naar: info@artimo.nl.

Artimo Textiles B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als je niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, klik je op de uitschrijflink die kan worden gevonden op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Artimo Textiles B.V. gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Aanpassingen aan ons Privacy en Cookies beleid

We herzien onze Privacy policy indien nodig of gewenst. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.