EPD - next level duurzaamheidsverklaring


Duurzaamheid raakt steeds meer geïntegreerd in de productieprocessen en ontwikkelingen volgen zich snel op. Wellicht heb je nog nooit van een EPD gehoord, dus wat is nu eigenlijk een EPD?

Een EPD (Environmental Product Declaration) is een document wat informatie geeft over de milieu-impact van een product gedurende zijn levenscyclus. Het is gebaseerd op details over de milieuprestaties van het product, zoals het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen, het waterverbruik en andere relevante omgevingsfactoren. Een EPD wordt door een onafhankelijke partij getoetst en voldoet aan de eisen van ISO 14025 (milieuverklaringen type III).

De basis van alle EPD’s is een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA), uitgevoerd volgens de ISO-normen ISO14040 en ISO14044. LCA is een methode om de milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus van een product te berekenen. Meestal wordt het onderverdeeld in de fasen grondstoffen – transport – productieproces –  gebruiksfase – afvalbeheer of recycling. Er wordt veel data verzameld bij alle leveranciers om het gehele proces te kunnen modelleren.

EPD's zijn van belang voor allerhande overheidsaanbestedingen en milieucertificeringen, en helpt je als architect bij het nemen van weloverwogen beslissingen wanneer duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Op dit moment is voor ca.10% van onze collectie een EPD document beschikbaar. 

 

Vind hier alle EPD gordijnstoffen