mét milieukeurmerk: het EU Ecolabel


Alleen producten en diensten die aan strenge eisen voldoen maken aanspraak op het EU Ecolabel. Het officiële Europese keurmerk bevestigt een onmiskenbaar verminderd negatief effect op milieu, volksgezondheid, klimaat en natuurlijk hulpbronnen. Inmiddels dragen meer dan twintig Artimo kwaliteiten het bekende logo met de bloem. Ze voldoen aan de eisen die de Stichting Milieukeur (SMK) stelt aan het gebruik van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen.

Brede duurzaamheid
De Stichting Milieukeur is in 1992 opgericht als gezamenlijk initiatief van de toenmalige ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Klimaat. SMK ontwikkelt en beheert negen verschillende keurmerken en certificeert het EU Ecoloabel. Centraal bij toetsing staat de brede omschrijving van duurzaamheid uit de VN resolutie 66/288. Die stuurt aan op 'ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties’. Alle relevante aspecten van duurzaamheid komen daarbij aan bod. 

Keuzes maken
Het EU Ecolabel draagt bij aan een wereld waarin we blijven zoeken naar een verantwoorde balans tussen wat we willen en wat goed is voor de planeet.  Het keurmerk helpt ons én onze opdrachtgevers om op het gebied van milieu en kwaliteit steeds scherpere keuzes te maken. Het vormt een betrouwbaar kompas op weg naar transparante processen en een duurzamere wereld. Zo zetten we bij Artimo stappen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.