Het auteursrecht op deze website berust bij Artimo Textiles of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Het is toegestaan de website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Niets van deze website mag worden hergebruikt, openbaar gemaakt of overgenomen op een andere website zonder medeweten en toestemming van de maker en auteurs-rechthebbende. 

Ieder ander gebruik van deze website is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Artimo Textiles.