IMO

De Internationale Maritieme Organisatie is als onderdeel van de Verenigde Naties verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart (maritieme veiligheid, beveiliging en bescherming van het zeemilieu). Momenteel zijn er circa 170 landen lid van IMO, waaronder Nederland.

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

In SOLAS hoofdstuk II-2  (1974) zijn de eisen vastgelegd met betrekking tot  de scheepsconstructie - brandbescherming, branddetectie en brandbestrijding.  Door de jaren heen is SOLAS gewijzigd, aangepast aan de moderne inzichten en de nieuwe mogelijkheden van de techniek.

Volgens SOLAS en IMO Resolutie MSC.307(88) dienen gordijnen (verticaal hangend textiel) vanaf 1 januari 2012 aan de brand test te voldoen zoals beschreven in de FTP-Code 2010, Annex 1, deel 7 (FTP staat voor “Fire Testing Procedure”).  Voor meubelstoffen geldt FTP-Code 2010 Annex 1, deel 8.

De FTP code wordt van tijd tot tijd aangepast aan de stand der techniek op het gebied van preventie, detectie en het blussen van branden om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te kunnen bereiken. IMO publiceert jaarlijks een lijst met testinstituten die geautoriseerd zijn om de genoemde brand testen uit te voeren. Test uitgevoerd door andere instanties volstaan niet. Dit is te herkennen aan het gebruik van het stuurwiel symbool met daaronder het nummer van de keurende instantie.

Voor meer informatie: www.imo.org