Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Artimo Textiles website. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing van deze voorwaarden mag u de website niet gebruiken.

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend en aanvaardt Artimo Textiles geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, waaronder schade  voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of  gecorrigeerd. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Wij wijzen u er op dat de kleurenweergave van getoonde afbeeldingen op deze website kan afwijken van de werkelijkheid.

Bepaalde links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Artimo Textiles. Deze links zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers. Wanneer u deze links activeert verlaat u de website van Artimo Textiles. Wij zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van de inhoud of het functioneren van deze websites

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Artimo Textiles of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Het is u toegestaan de website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Artimo Textiles, dan wel de in de site vermelde auteursrecht hebbende, dient hierbij uitdrukkelijk en duidelijk als bron vermeld te worden.

Ieder ander gebruik van deze website is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Artimo Textiles.

Privacy policy
Artimo Textiles respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De eventueel door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres,  worden door Artimo Textiles uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw verzoek en/of staalaanvraag en het up-to-date houden van ons klantenbestand.  Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.