Akoestiek

Bij het ontwerpen van een interieur is akoestiek van groot belang. Voor het comfort  van de mensen die in een ruimte verblijven is de mate waarin het geluid in die ruimte beheerst wordt cruciaal. Omdat tegenwoordig vaak harde vloeren worden toegepast zijn oplossingen nodig om galm zoveel mogelijk te beperken. Toepassing van de juiste gordijnen en/of vitrages kan daar een belangrijk onderdeel van zijn, rekening houdend met de functie van de ruimte.

Alle gordijnen en vitrages hebben een bepaalde geluiddempende werking, maar de mate waarin hangt af van de specificaties van de stof en de hoeveelheid toegepaste stof.
De mate waarin en de frequenties waarbij het geluid wordt geabsorbeerd, worden gemeten volgens de gestandaardiseerde ISO 354 en ISO 11654 normen. Bij deze tests  wordt de stof 100% geplooid en het gordijn 10cm van de wand/raam gehangen. Op basis van de gemeten geluidsabsorptiecoëfficiënten wordt de zogenaamde Alpha-W (αw) waarde bepaald en kunnen stoffen worden ingedeeld in absorptie klassen (A t/m E).

De αw waarde en de daaraan gekoppelde absorptieklasse zijn bedoeld om een indeling van materialen op grond van hun absorberende eigenschappen te kunnen maken. Ze zijn echter niet geschikt voor het uitvoeren van berekeningen aan de akoestiek van een ruimte.

Van een aantal collectiestoffen zijn de geluidsabsorptie gegevens beschikbaar. Daarnaast hebben wij ook  twee vitrage/in-between kwaliteiten specifiek ontwikkeld om een zo hoog mogelijke geluiddemping te bereiken in combinatie met een zo groot mogelijke transparantie. Dit zijn de Sonus en Audius.

Lees verder