Advies- en bestekservice

Plan van aanpak
In samenwerking met opdrachtgever en/of architect doorlopen we het gehele ontwerptraject, waarbij we d.m.v. proefstalen, presentatieborden tot een weloverwogen keuze komen. Daarbij behoren bezoeken aan u en/of de architect, het betreffende gebouw, een bezoek van u en/of de architect aan onze showroom en eventuele referentieprojecten of de weverij.
Tevens maken we een gordijnbestek met offerte-aanvraag om uiteindelijk eerlijke en vergelijkende prijzen te geven. Zo leveren we maatwerk waar u écht op kunt rekenen.

Het stappenplan

 1. Luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en de (eventuele) plannen van de interieurarchitect; ter plaatse bekijken van de situatie;
 2. Oriënterend bezoek opdrachtgever aan showroom van Artimo Textiles; eventueel ook bezoek aan referentieprojecten;
 3. Voorstellen ontwikkelen en presenteren m.b.v. proefstalen en/of presentatieborden;
 4. Toetsen van de voorstellen door opdrachtgever;
 5. Verwerken van feedback en eventueel aanpassen van de ontwerpen/voorstellen;
 6. Inrichten proefkamer ter plaatse;
 7. Definitieve keuze van de opdrachtgever;
 8. Na definitieve keuze van de stoffen wordt een concept bestek opgesteld;
 9. Goedkeuring concept bestek;
 10. Opleveren definitief bestek inclusief offerteformulier;
 11. Na gunning volgt projectoverdracht door Artimo aan de gegunde projectinrichter, waarbij Artimo de projectinrichter wegwijs maakt in het project, het bestek nader toelicht en de tekeningen overdraagt (Artimo blijft ook daarna uiteraard beschikbaar voor verdere begeleiding en advies);
 12. Evaluatie met opdrachtgever.

Welke kwaliteit streven wij na en hoe borgen wij deze
Een aangenaam interieur bevordert het welbehagen van bewoners. Bij de inrichting van een leefomgeving in ziekenhuizen en zorgcentra zijn vooral stoffen en gordijnen sterk sfeerbepalend. Ze zorgen voor meer warmte, kleur en sfeer. Met materialen, kleuren en ontwerpen willen we mensen zo op prettige wijze prikkelen volgens de ‘Healing Environment’ gedachte.

We streven daarbij een optimale prijs/kwaliteitsverhouding na. Een goede kwaliteit waarborgt immers ook de continuïteit van ons bedrijf. Voordat een stof wordt opgenomen in de collectie wordt deze uitvoerig getest op technische gegevens, reinigingsadvies, confectie en toepassing. Zo kunnen we een optimaal advies geven.

Artimo Textiles ontwerpt en ontwikkelt  stoffen. De productie vindt extern plaats bij West Europese partners waarmee een langdurige samenwerking is aangegaan (25 jaar of langer). Iedere weverij heeft zijn eigen technische specialisaties.
Deze weverijen rapporteren jaarlijks aan Artimo over o.a. hun milieubeleid en werkomstandigheden.

Een groot deel van de Artimo collectie is Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd. Dit is een wereldwijd test –en certificatiesysteem voor garens, halffabricaten en eindproducten in textiel. Deze certificering biedt klanten de zekerheid dat producten veilig en onschadelijk zijn. Ook hebben alle stoffen een brandcertificering, afgegeven door relevante testinstituten.

Iedere stof wordt bij binnenkomst in ons magazijn gecontroleerd op kleur en grip, en vervolgens middels een lichtbak gecontroleerd op eventuele weeffouten en onregelmatigheden.
Elke levering wordt voorzien van een label met daarop de snijmaten, zodat het atelier precies weet hoe de stof verwerkt moet worden.

Artimo levert bij iedere zending de desbetreffende waslabels mee voor een juist onderhoud. Op verzoek leveren we de in te stikken waslabels aan met logo van desbetreffende instelling.

Maar ons uitgangspunt is de specifieke wens van een doelgroep of klant. We streven ernaar onze collectie dusdanig samen te stellen dat we met de stoffen een prettige leefomgeving voor  bewoners en medewerkers kunnen creëren. Zo kunnen we per project inspelen op de specifieke wensen. Elke levering wordt voorzien van een label met daarop de snijmaten, zodat het atelier precies weet hoe de stof verwerkt moet worden.