Artimo Textiles akoestiek

Akoestische waarden volgens ISO 354 en ISO 11654
plooifactor 100%, gem. afstand tot muur 15cm

  Alpha w * Absorbtieklasse
Vlamvertragende gordijnstoffen  
Akemi CS 0,60 C
Castello CS 0,65 C
Denso IFT 0,75 C
Dorial CS 0,55 D
Elan CS 0,75 C
Fany CS 0,55 D
Fara IFR 0,65 C
Garden CS 0,40 D
Jalta CS 0,60 C
Karat CS 0,40 D
Nani CS 0,65 C
Patch CS 0,55 D
Pavia IFR air antimicrobieel 0,45 D
Porvo CS 0,30 D
Prime CS 0,35 D
Satina CS 0,75 C
Sawa CS 0,35 D
Sumire CS 0,40 D
Tobar CS 0,60 C
Valetta CS 0,55 D
Vela CS air antimicrobieel 0,60 C
Veliso CS 0,75 B
Velluto CS 0,80 B
Velvet CS 0,75 C
Well CS 0,65 C
Willow CS 0,40 D
     
Vlamvertragende (semi-) verduisteringsstof
Annaa IFR 0,50 D
Balero IFR 0,70 C
Denso IFT 0,75 C
Floo IFR 0,60 C
Forssa IFR 0,80 B
Lorens IFR 0,50 D
Narro CS air 0,75 C
Somero IFR 0,90 A
Sonate IFR 0,80 B
Yrsa IFR 0,65 C
     
Vlamvertragende vitrages en in-betweens  
Borga CS air 0,15 E
     
Vlamvertragende acoustische transparante stoffen (nieuw)
Audius CS (320cm hoog) 0,60 C
Sonus CS (320cm hoog) 0,70 C
     
Vlamvertragende binnenzonwering (vlak getest)
Kalma 0,45 D
     
* Alpha w waarde = gewogen geluidsabsorptie coëfficient